Currently Viewing Posts in Ikke-kategoriseret

Forskning & formidling

Kursets temaer:

At give dig værktøjer, så du er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske undersøgelser, herunder design, undersøgelsesmetoder, rekruttering og de mest almindelige statistiske og kvalitative analyseformer

At lære dig at udføre en systematisk litteratursøgning i forbindelse med et forskningsemne.

At sætte dig i stand til på en reflekteret måde at undersøge, analysere og beskrive en faglig problemstilling på basis af et systematisk indsamlet materiale.