Korte mæglingsforløb til skilsmissefamilier med udfordret kommunikation

Mange brudte par med børn oplever udfordringer med kommunikationen efter ophævelse af samlivet. I har måske oplevet at kommunen eller Familieretshusets rådgivning eller mæglingstilbud har været mangelfuld og i føler jer magtesløse og opgivende.

Som forældre oplever i måske at jeres kommunikation er udfordret. I har måske et indtryk af at den anden forælder ikke altid overholder de aftaler som du mener I har indgået og det gør dig trist eller vred. I oplever måske begge at barnet kommer træt hjem eller fremstår trist men er måske uenig med den anden forælder om hvad årsagerne hertil er. For nogle brudte par med udfordret kommunikation bliver det med børnene som tabere. Børnene står måske i midten af konflikten og har svært ved at navigere i den og i har måske som forældre svært ved at støtte op.

Konflikter kan forstås som uoverensstemmelser mellem mennesker. Mit udgangspunkt som mægler er at der som udgangspunkt ingen skurke er og jeg er som mægler apartisk – eller måske snarere multipartisk fordi jeg ønsker det bedste for begge jer forældre og selvfølgelig også for jeres barn. I skilsmissemægling vil fokus ofte være på jeres kommunikation, eller på at der laves konkrete aftaler for hvordan jeres samarbejde skal være fremadrettet.

Et mæglingsforløb består typisk at et individuel formøde med hver af jer forældre efterfuldt af mellem 1-3 fælles mæglingsmøder med begge forældre. Nogle gange afsluttet med et fællesmøde med barnet/ børnene hvor de aftaler i forældre har lavet overleveres i fællesskab til barnet. Når i sammen overleverer til barnet så oplever barnet at i som forældre er enige og I har truffet en fælles beslutning om hvordan eks. jeres kommunikation skal være fremadrettet. Det opleves af mange børn som en enorm lettelse.

I mæglingsforløb er det centralt at begge forældre er indstille på forandring. Derfor er det også vigtigt at I er enige om at det er en god ide med et mæglingsforløb – på det grundlag vil i som brudt familie få mest ud af forløbet.