Individuelle samtaler: 1300 kr./ 60 minutter

Parterapi: 1600 kr./ 75 minutter

Individuel supervision: 1300 kr./ 60 minutter

Gruppesupervision: 1800 kr./ 60 minutter
Hvis I kommer fra en kommune, PPR, almen skole, special- eller dagbehandlingsskole og overvejer et længere supervisionsforløb hos mig er i velkomne til at kontakte mig for en drøftelse af et sådant forløb.

Psykologiske undersøgelser: Prisen afhænger af indhold og omfang af undersøgelsen. Kontakt mig venligst for nærmere information og priser.

Familiemægling: Individuelle forsamtaler: 1300 kr./ 60 minutter; fælles familiesamtaler: 1800 kr./ 90 minutter.

Kurser: Tilrettelægges efter jeres ønsker og behov. Prisen afhænger af indholdet og varigheden af undervisningen. Kontakt mig venligst for nærmere information og et uforpligtende tilbud.

Transport i forbindelse med hjemmebesøg, observationer m.v.: 900 kr./ time (afregnes per påbegyndt halve time

Afbudspolitik
Afbud skal ske senest dagen før kl. 12:00, ellers betales fuld takst. Hvis du ønsker at aflyse din aftale om mandagen, skal du ligeledes melde afbud dagen før – altså søndag kl. 12.00. Afbud skal ske via SMS på tlf. 4081 7776.

Sygesikringen Danmark
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du i mange tilfælde modtage støtte fra dem. Du skal selv undersøge om du kan modtage fra ”Danmark”. Omvendt indberetter jeg til ”Danmark” efter endt konsultation.

Du kan se de 11 henvisningsårsager for voksne her

Du kan se henvisningsårsager for børn og unge her

Henvisning fra egen læge
Jeg har ikke ydernummer hvorfor jeg desværre ikke tager imod henvisninger fra egen læge.