Jeg har mange års erfaringer med undervisning, foredrag samt udvikling og afholdelse af kurser og undervisningsforløb. Jeg har taget et etårigt adjunktpædagogikum fra Københavns Universitet med fokus på tilrettelæggelse, udvikling og afholdelse af undervisning og vejledning. Jeg har specialiseret mig i gruppevejledning – et emne jeg har skrevet flere artikler om. Mine formidlingsmæssige kompetencer danner udgangspunktet for al min undervisning, vejledning og supervision.

Jeg har bred undervisningserfaring fra mange forskellige sammenhænge. Fra universiteter hvor jeg både har holdt storholdsforelæsninger og stået for kursusforløb på seminariehold – på både bachelor, kandidat og Ph.d. niveau. Jeg har ligeledes stor erfaring med kurser og undervisning fra andre sektorer herunder PPR, socialforvaltninger, sundhedssektoren, almen skoler og specialområdet og for en bred vifte af faggrupper – bl.a. lærere, pædagoger, læger og sygeplejersker. På postgraduat niveau har jeg gennem mange år ligeledes holdt mange kurser primært målrettet psykologer i gang med specialistuddannelser.

Hvis du har ideer til fremtidige kurser – et kursus du mangler til din specialistuddannelse eller et kursus i en specifik udrednings- eller terapeutisk metode er du meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse heraf.

Hvis du ønsker at modtage en mail når jeg opslår et nyt kursus er du velkommen til at sende en mail til janni@familiepsykologi.dk. Skriv at du ønsker nyhedsbrev når jeg opslår nye kurser. Der vil være tale om et par mails på årsbasis.

Liste over kommende og tidligere kurser:

Marchak Interaction Method (MIM) 2024

Kursus i Marchak Interaction Method (MIM) ved Saara Salo.

Tid og sted: 4-dages kursus d. 15.-16. august 2024 samt 12.-13. september 2024 online via Zoom. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Download kursusbeskrivelse her

Diagnostik og psykopatologi, 2024

Kursus i Diagnostik og psykopatologi ved Sune Bo Hansen, Tina Strand Tingleff og Signe Hagelskær Lund.

Tid og sted: 4-dages undervisning d. 15., 19., 23., og 26. januar 2024 online via Zoom. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Download kursusbeskrivelse her

Forskning og formidling 2024

Kursus i forskning og formidling ved Janni Niclasen og Pernille Strøbæk. Mulighed for at få opfyldt kravene til det fulde forskningsmodul til alle specialistuddannelser.

Tid og sted: 3-dages undervisning fra 17.-18. april 2024 + 2. maj 2024 online via Zoom. Alle dage fra kl. 9.00-16.00. Kurset kan gennemføres alene (18 timer teori) eller sammen med godkendelse af forskningsprodukt (42 timer for opgaven). Vejledning foregår online via Zoom.

Download kursusbeskrivelse her

Supervisoruddannelse 2024

Supervisoruddannelse ved Anne Hedegaard, Benedicte Schilling og Jan Nielsen. Mulighed for fuldt uddannelsesforløb (undervisning samt supervision) eller kun undervisning.

Tid og sted: 5-dages undervisning fra 1. februar – 4. april 2024 online via Zoom. Alle dage fra kl. 9.00-16.00. Fire supervisionsdage fra 9. februar – 12. april 2024 online via Zoom.

Download kursusbeskrivelse her

Marchak Interaction Method (MIM) 2023

Kursus i Marchak Interaction Method (MIM) ved Saara Salo.

Tid og sted: 4-dages kursus d. 14.-15. august 2023 samt 11.-12. september 2023 online via Zoom. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Download kursusbeskrivelse her

Diagnostik og psykopatologi, 2023

Kursus i Diagnostik og psykopatologi ved Sune Bo Hansen, Susanne Landorph, Ditte Aagaard Norup samt Anne Lise Olsen.

Tid og sted: 4-dages kursus d. 9.-10. marts 2023 samt 23.-24. marts 2023 online via Zoom. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Download kursusbeskrivelse her

Forskning og formidling, online via Zoom, 2023

Kursus i Forskning og formidling ved Janni Niclasen og Pernille Strøbæk.

Tid og sted: 3-dages kursus d. 2.-3. marts 2023 + 22. marts 2023 online via Zoom. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Link til kurset findes her

Advanced online kursus i Marchak Interaction Method (MIM) for familier og par, 2022

Kursus i Marchak Interaction Method (MIM) for familier og par ved Saara Salo.

Tid og sted: 2-dages kursus d. 28.-29. november 2022 online via Zoom. Begge dage fra kl. 9.00-16.00

Download kursusbeskrivelsen her

Marchak Interaction Method (MIM) 2022

Kursus i Marchak Interaction Method (MIM) ved Saara Salo.

Tid og sted: 4-dages kursus d. 18.-19. august 2022 samt 26.-27. september 2022 online via Zoom. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Download kursusbeskrivelse her

Sleeping Dogs Metoden

Videnscenter for Børnepsykologi og Institute for Chronically Traumatised Children (ICTC), Australien udbydes kurset ”Behandling af kronisk traumatiserede børn: Sleeping Dogs-metoden.

Tid og sted: 2-dages kursus d. 23. og 24. marts 2022 online via Zoom. Begge dage fra kl. 9.00-16.00

Download kursusbeskrivelse her

Marchak Interaction Method (MIM) 2021

Som en del af VICEBO afholder jeg kursus i Marchak Interaction Method (MIM) ved Saara Salo.

Tid og sted: 4-dages kursus d. 16.-17. august 2021 samt 11.-12. oktober 2021 online via Zoom. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Download kursusbeskrivelse her

Psykologisk udredning

Giver dig en bred og evidensbaseret viden om udredningsmetoder og undersøgelsesredskaber Knytter den viden til praktiske, konkrete og dagligdagsproblemstillinger i udførelsen af dine psykologiske udredninger Øger din evne til refleksion om de etiske, juridiske og praktiske aspekter ved udførelsen af psykologiske udredninger

Download kursusbeskrivelse her

Forebyggelse i PPR-regi

Sundhedsfremme og forebyggelse PPV’er og sygdomsopfattelser. Caseformuleringer som en central del af det forebyggende arbejde i PPR-regi. Brug af Folkeskolens trivselsmål og fraværsdata i det forebyggende arbejde på skolerne. Brug af SDQ som klassedannelsesværktøj i det forebyggende arbejde på skolerne. Skolebaserede interventioner – dos and don’ts

Download kursusbeskrivelse her

Forskning og formidling

At give dig værktøjer, så du er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske undersøgelser, herunder design, undersøgelsesmetoder, rekruttering og de mest almindelige statistiske og kvalitative analyseformer At lære dig at udføre en systematisk litteratursøgning i forbindelse med et forskningsemne. At sætte dig i stand til på en reflekteret måde at undersøge, analysere og beskrive en faglig problemstilling på basis af et systematisk indsamlet materiale.

Download kursusbeskrivelse her

Vi gik fra kurset med håndgribelige, konkrete værktøjer, der blev anvendt i praksis efter (og som nu er en fast del af arbejdsgangen), nye temaer, perspektiver og overvejelser til videre drøftelse, og nye arbejdsmetoder og opmærksomhedspunkter, som vi på længere sigt vil eksperimentere med. Kan varmt anbefales!

PPR-psykologerne i Kalundborg kommune

Hun er en god formidler og behagelig person. Fik formidlet stoffet på en god måde, og fik os alle ned på korden og gav tryghed.

Kursist

Janni formår at gøre et tørt stof levende. Hun er en god formidler og behagelig person. Meget kompetent.