Jeg tilbyder parterapi til voksne i intime relationer og til voksne børn og deres forældre samt individuelle terapeutiske forløb til unge og voksne.

Parterapi

I parterapi arbejder jeg med emotionsfokuseret parterapi (EFT) hvor fokus er på at identificere de negative mønstre der kendetegner jeres kommunikation og påvirker jer følelsesmæssigt så i ender på hver jeres øde ø med hver jeres sårbarhed og svære følelser. Det kan være i oplever problemer med at kommunikere, måske skændes i højlydt eller I bliver måske tavse i kommunikationen men kan alligevel mærke den dårlige stemning imellem jer. Det kan være i har mistet gnisten mellem jer – følelsesmæssigt og/ eller seksuelt. Måske har I oplevet utroskab. Et parterapeutisk forløb kan hjælpe jer til og afklare om I skal blive sammen eller om I skal gå hver til sit på en bedre måde – også hvis I har børn sammen.

Det primære formål med parterapien er at styrke jeres indbyrdes relation, skabe en mere kærlig og tryg relation, og gennem terapien støtte jer i at ændre de negative mønstre, som I oplever at sidde fast i, og som er destruerende for parfoldet. Målet med parterapien er at skabe en mere tryg relation mellem jer, hvor I bliver bedre i stand til at kommunikere med og forstå hinanden, og rumme hinandens forskelligheder.

EFT kan også anvendes som en del af et forældreforløb hvor I oplever at jeres barns mistrivsel påvirker jeres indbyrdes relation som forældre. Hvis I har et barn med vanskeligheder, så ved man at det oftest også har konsekvenser for jer forældres indbyrdes parforhold og måske intime relation. Det betyder at en henvendelse omkring forældrerådgivning også kan inddrage et fokus på jer forældres indbyrdes relation. I føler jer måske alene, magtesløse og oplever at I som partnere er følelsesmæssigt langt væk fra hinanden.

Parterapi med voksne børn og deres forælder

EFT parterapi er også en brugbar metode i arbejdet med brudte eller udfordrede relationer mellem unge/ voksne børn og deres forælder. I sådanne tilfælde er fokus ligesom ovenfor på den sårbare følelsesmæssige relation mellem (det voksne) barn og forælderen.

Terapi med unge
Unge der er i mistrivsel, får ofte symptomer der minder om angst, depression, skolevægring, udadreagerende adfærd eller de oplever en begrænset motivation for at tage del i dagligdagen. I terapeutiske forløb med unge anvender jeg typisk en bredere vifte af terapeutiske metoder; herunder emotionsfokuseret terapi, kognitiv adfærdsterapi eller mentaliseringsbaseret terapi for familier. Psykoedukation kan også inddrages. Forældrene vil typisk også indgå som en del af forløbet i større eller mindre omfang.

Terapeutiske metoder

Jeg er bl.a. uddannet i emotionsfokuseret terapi, mentaliseringsbaseret terapi for familier og kognitiv adfærdsterapi. Hvilke terapeutisk metode jeg vælger, afhænger af den problemstilling der er i spil og hvad der fungerer for dig/ jer. I parterapi vil jeg typisk arbejde med emotionsfokuseret parterapi og have fokus på de underliggende følelsesmæssige sårbarheder mellem jer. Der er også mulighed for at vi laver en samspilsobservation mellem jer som par eller familien som en del af forløbet – dette for at blive skarp på jeres dynamik og kommunikation. Psykoedukation kan også indgå som del af forløbet.

Særligt til skilsmisseforældre

For børn og unge under 18 år hvor i forældre har delt forældremyndighed skal jeg altid have skriftligt samtykke fra begge forældre før jeg kan påbegynde et forløb. Derfor skal I begge underskrive en skriftlig samtykkeerklæring inden jeg kan starte forløbet op. Samtykket sender jeg til jer i en krypteret mail som I bedes returnere til mig inden forløbets opstart. 

Jeg starter typisk et forløb med en ung op med en fælle samtale med forældrene. Det betyder at i begge, også selvom I er i højkonflikt som skilsmisseforældre skal kunne deltage i en indledende samtale sammen.