I mit arbejde som psykolog har jeg et grundlæggende fokus på samspillet mellem barnet og familien.

Jeg har siden jeg blev uddannet psykolog i 2005 arbejdet både som forsker og klinisk psykolog indenfor børne-, unge- og familieområdet. Jeg har en Ph.d. i psykologi fra Københavns Universitet fra 2013 hvor fokus var på konsekvenserne for barnets udvikling af at være eksponeret til alkohol i graviditeten.

Som forsker, bl.a. tidligere lektor ved Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet, har jeg primært haft fokus på trivsel og mental sundhed hos skolebørn og blandt andet stået i spidsen for en række projekter om emnet – herunder projekter for Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet.
Derudover har jeg været ansat som PPR-psykolog i Furesø kommune samt behandlingsansvarlig psykolog ved en dagbehandlingsskole i Københavns Kommune – i sidstnævnte stilling med et stort fokus på familiearbejde.


Jeg har nu klinik på Frederiksberg og beskæftiger mig i ovevejende grad med familier; herunder høj- og lavkonflikt skilsmissefamilier og brudte relationer i familier. Jeg udbyder bl.a. familierådgivning og familieterapi (herunder også med brudte relationer med voksne børn og deres forældre), psykologiske undersøgelser, terapi med unge, supervision samt udarbejdelse af børnesagkyndige undersøgelser for Familieretterne/ Familieretshuset. Jeg er som børnesagkyndig tilknyttet flere Familieretter samt ungdomskriminalitetsnævnet. Jeg er desuden forsker, censor på psykologiuddannelserne i Danmark samt en hyppigt anvendt underviser og foredragsholder i blandt andet Dansk Psykologforening, kommuner og på specialpsykologuddannelsen for psykologer ansat i psykiatrien. Slutteligt er jeg udpeget børnesagkyndig af Dansk Psykologforening til Psykolognævnet, der er det organ der fører tilsyn med autoriserede psykologer i Danmark.

 

Download min publikationsliste

 

Udvalgte publikationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronik i Jyllands-Posten (klik på billedet):

Børnerådet er på afveje: Jeg kan godt forstå, at Puk Elgaard trak sig som formand efter så kort tid